Aanbod

Uitgangsprincipes bij het ontwerpen van trainingen/opleidingen

  • Afhankelijk van content kleine groepen, langere trajecten
  • Creëren van psychologische veiligheid om diep leren te laten ontstaan, persoonlijk leiderschap aan te moedigen
  • Meerdaagse trainingen in dagen / dagdelen met terugkomdag en buddysysteem om de gekozen gedragsveranderingen te borgen.
  • Wetenschappelijk onderbouwde inzichten achter de oefeningen (niet louter tips & tricks)
  • Oog voor het individu, individuele screening met feedback in en vanuit de groep