Teamcoaching

Photo by Shane-Rounce on Unsplash

Teamcoaching

View assessment: Je persoonlijke probleemoplossende stijl en die van je team in kaart gebracht

WAAROM?

Vele factoren leiden tot creatief gedrag; Intelligentie, motivatie, vaardigheden, de taak op zich en een heel belangrijke ; je cognitieve "voorkeurstijl". In een team vind je dan ook een mix van stijlen terug die elkaar aanvullen of compenseren.  Hoe werkt creativiteit precies in een individu? Hoe bouw je een innovatief team?  Inzicht in je eigen voorkeur en in die van de ander geeft zuurstof aan de samenwerking. 

WIE

Iedereen die zichzelf en het team (eigen team en/of andere teams) beter wil begrijpen en waarderen, in de manier waarop we met problemen omgaan, beslissingen nemen en communiceren.

HOE?

Als inhoudelijke teambuilding of kaderend in een groter teamvorming-traject, als aanvulling op andere trainingen.

WAT?

Dit View assessment is een wetenschappelijke meting die in kaart brengt wat je persoonlijke voorkeuren zijn als je problemen oplost.

De feedback is gevat in een rapport van 12 pagina's valide en betrouwbare data. Individuele en teamdata worden gegeven.

We onderzoeken 3 dimensies:

- Omgaan met verandering in projecten: verkenners versus ontwikkelaars:

Vragen als: Hoe verkies ik om te gaan met tijd? Hoe verkies ik om te gaan met structuur?    Hoe verkies ik om te gaan met grenzen? Hoe verkies ik om te gaan met uitdagingen?

- Manier van informatie verwerken in projecten: externe stijl versus interne stijl

Vragen als: Hoe verwerk ik informatie? Wanneer deel ik mijn gedachten? Geeft omgaan met anderen mij energie of vraagt het energie?

- Manier van beslissen in projecten: relatiegericht versus taakgericht:

Vragen als: Welke factoren wegen zwaar door als ik beslis? Waar begin ik? Wat geeft de doorslag?