Traject

Veerkracht & persoonlijk leiderschap

Photo by Marek Piwnicki on Unsplash

Veerkracht & persoonlijk leiderschap

draagkracht en draaglast op elkaar afgestemd krijgen

WAAROM?

Deze opleiding helpt je om jezelf te wapenen en voor te bereiden om met externe en interne druk om te gaan. Hierdoor kan een mogelijke faal-ervaring naar een succeservaring kan omgebogen worden.

WIE?

Iedereen die streeft naar een duurzaam engagement in werk en leven.

HOE?

In kleine groepjes bespreken we telkens een thema dat, met helder onderbouwde inzichten, geïllustreerd wordt met cases die je zelf aanbrengt. Elke sessie richt zich op inzicht maar ook op gedragsverandering.  Dit gewenst gedrag wordt precies en ondubbelzinnig verwoord en de stapjes beschreven. Teams zijn van elkaars leerdoelen op de hoogte. Medewerkers teamen op in opvolg-gesprekken om het streven levend en concreet te houden.

Deze sessies, telkens halve dagen, vinden plaats in een veilige omgeving waarin voldoende afstand en psychologische veiligheid heerst om faalervaringen in kaart te kunnen brengen.

WAT?

In dit traject komen thema's als zelfkennis, communicatieve vaardigheden en emotionele intelligentie aan bod. We gaan het reeds aanwezig potentieel vrijmaken, maar ook nieuwe positieve rituelen ontwikkelen.

Je kent na de opleiding je sterktes en talenten beter, maar ook de organiserende principes die jou in het verleden blind maakten voor manipulatie. Je weet jezelf steeds in een coach state te brengen, hebt een grote interne controle waardoor je je eigen agenda nooit uit het oog verliest. Je bent beter voorbereid op chaos en onzekerheid en omarmt het gevoel van (in)competentie. Leren doe je met een groei-mindset. Hierdoor word je een change-agent en bewerk je positieve verandering van binnen-uit.